تصویر گردان  
     
 
 
🔰 برنامه راهبردی دبیرستان هوشمند شهاب نور «دوره دوم» 🔰
🌀 پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم 🌀
⚜️ رشته ی ریاضی فیزیک ⚜️
⚜️ رشته علـــــوم تجربی ⚜️
⚜️ رشته علـــــوم انسانی ⚜️
 
🔺️ این دفترچه شامل بخش های ذیل می باشد:
🔹️ نکــــات کلـــی
🔸️ عملکرد آموزشـی
🔹️ عملکرد پرورشـی
🔸️ عملکرد انضباطی
🔹️ عملکرد تکمیلـی
 
     
 
ورود به مدبر  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
تصویر گردان  
     
 
نقشه